Today is a free download without charge Download

[польский] Cherezińska Elżbieta / Херезинская Эльжбета - Korona śniegu i krwi / Корона снега и крови [Krzysztof Radkowski, Łukasz Chrzuszcz, Radosław Elis, Aleksander Machalica, 2013 г., MP3, 160 kbps]

Reply to topic
 
Author
Message

Omen ®

Longevity: 8 years 6 months

Posts: 181087

Торрент-статистика

Post 27-Mar-2015 00:01

[Quote]

Korona śniegu i krwi / Корона снега и крови
Фамилия автора на языке аудиокниги: Cherezińska
Имя автора на языке аудиокниги: Elżbieta
Фамилия автора на русском языке: Херезинская
Имя автора на русском языке: Эльжбета
Исполнитель на языке аудиокниги: Krzysztof Radkowski / Кшиштоф Радковский (рассказчик), Łukasz Chrzuszcz / Лукаш Хшущ (Пшемысл II), Radosław Elis / Радослав Элис (Якуб Свинка), Aleksander Machalica / Александр Махалица (Болеслав, князь познанский) и др.
Год выпуска: 2013 г.
Язык: польский
Жанр: историческое фэнтези
Издательство: Zysk i S-ka Wydawnictwo
ISBN или ASIN: 13058975
Время звучания: 30:04:08
Аудио кодек: MP3
Битрейт аудио: 160 kbps
Описание: Czasy Wielkiego Rozbicia. Potężne ongiś królestwo w sercu Europy rozpadło się na księstwa, którymi władają skłóceni ze sobą Piastowie. Od wielu lat Polska nie ma króla, a tron pozostaje pusty.
Na horyzoncie pojawia się nadzieja — skromny kantor Jakub Świnka odczytuje klątwę i jako pierwszy dostrzega księcia, który może ją odwrócić. Książę Starszej Polski Przemysł II spędza czas na turniejach i w poszukiwaniu rycerskich laurów.
Na opustoszały królewski tron padają pożądliwe spojrzenia sąsiednich władców. W głębi lasów budzą się ludzie Starszej Krwi, a wraz z nimi zapomniane przez stulecia demony. Z herbów schodzą bestie, by w walce wspomóc swych panów. Sieć intryg coraz ciaśniej zaciska się wokół młodego księcia.
Święte księżne, grzeszni książęta i szlachetni rycerze. Jaką rolę odgrywa wielki ród Zarembów o skrzętnie skrywanych początkach? Czy minezingerzy zaśpiewają pieśń zwycięską czy też chmury nad tronem pogrążą królestwo w wiecznym mroku?
Czas rozpocząć bój o koronę, najwyższy czas zjednoczyć królestwo... (empik)
Времена великой раздробленности. Могущественное некогда королевство в сердце Европы распалось на княжества, которыми правят враждующие между собой Пясты. Много лет у Польши нет короля, а трон остается пустым.
На горизонте появляется надежда — скромный кантор Якуб Свинка узнает о проклятии и первым находит князя, который может его снять. Князь Старшей Польши Пшемысл II проводит время на турнирах и в поисках рыцарской славы.
На опустевший королевский трон падают алчные взгляды соседних правителей. В глуби лесов пробуждаются люди Старшей крови, а вместе с ними — столетиями забытые демоны. С гербов сходят звери, чтобы помочь своим властелинам в битве. Сеть интриг все теснее сплетается вокруг молодого князя.
Святые княжны, грешные князья и благородные рыцари. Какую роль отыграет род Заремба с его старательно скрываемым происхождением? Запоют ли миннезингеры победную песнь, или тучи над троном окутают королевство вечной тьмой?
Время начать бой за корону, самое время объединить королевство...
Robert Mirzyński – reżyseria
Tadeusz Gauer – kompozytor muzyki
Irena Goszczyńska – realizacja nagrań
Edyta Mosińska – zgranie i mastering
W rolach głównych wystąpili:

скрытый текст

Krzysztof Radkowski – Narrator
Łukasz Chrzuszcz – Przemysł II
Radosław Elis – Jakub Świnka
Aleksander Machalica – Bolesław Książe Poznański
Barbara Prokopowicz – Lukardis
Ewa Szumska – Rikissa
Piotr Kaźmierczak – Michał Zaremba
Zbigniew Grochal – Beniamin Zaremba
Wiesław Zanowicz – Sędziwój Zaremba
Arnold Pujsza – sekretarz Tylon
Mateusz Ławrynowicz – kustosz Filip
Ildefons Stachowiak – Bolesław Książe Krakowski
Małgorzata Łodej-Stachowiak – św. Kinga
Michał Kaleta – Henryk Wrocławski
Agnieszka Różańska – Jemioła
Waldemar Szczepaniak – Głogowczyk
Piotr Zawadzki – Leszek Czarny
Tadeusz Falana – Mściwój
Jakub Papuga – Woran
Michał Grudziński – Barnim
Katarzyna Węglicka – Mechtylda
Bogdan Żyłkowski – Premysl Ottokar
Antonina Choroszy – Kunegundis
Piotr Dąbrowski – Vaclav
Roland Nowak – Jakub de Guntensberg
Other forum [Profile] [PM]
Display posts from previous:    
Reply to topic

The time now is: Today 22:29

All times are GMT + 3 HoursYou cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum