Today is a free download without charge Download

[польский] Cherezińska Elżbieta / Херезинская Эльжбета - Korona śniegu i krwi / Корона снега и крови [Roch Siemianowski, 2012 г., MP3, 64 kbps]

Reply to topic
 
Author
Message

Omen ®

Longevity: 8 years 6 months

Posts: 181087

Торрент-статистика

Post 01-Nov-2014 20:00

[Quote]

Korona śniegu i krwi / Корона снега и крови
Фамилия автора на языке аудиокниги: Cherezińska
Имя автора на языке аудиокниги: Elżbieta
Фамилия автора на русском языке: Херезинская
Имя автора на русском языке: Эльжбета
Исполнитель на языке аудиокниги: Roch Siemianowski / Рох Семяновский
Год выпуска: 2012 г.
Язык: польский
Жанр: историческое фэнтези
Издательство: Zysk i S-ka Wydawnictwo
ISBN или ASIN: 13094447
Время звучания: 31:31:49
Аудио кодек: MP3
Битрейт аудио: 64 kbps
Описание: Czasy Wielkiego Rozbicia. Potężne ongiś królestwo w sercu Europy rozpadło się na księstwa, którymi władają skłóceni ze sobą Piastowie. Od wielu lat Polska nie ma króla, a tron pozostaje pusty.
Na horyzoncie pojawia się nadzieja — skromny kantor Jakub Świnka odczytuje klątwę i jako pierwszy dostrzega księcia, który może ją odwrócić. Książę Starszej Polski Przemysł II spędza czas na turniejach i w poszukiwaniu rycerskich laurów.
Na opustoszały królewski tron padają pożądliwe spojrzenia sąsiednich władców. W głębi lasów budzą się ludzie Starszej Krwi, a wraz z nimi zapomniane przez stulecia demony. Z herbów schodzą bestie, by w walce wspomóc swych panów. Sieć intryg coraz ciaśniej zaciska się wokół młodego księcia.
Święte księżne, grzeszni książęta i szlachetni rycerze. Jaką rolę odgrywa wielki ród Zarembów o skrzętnie skrywanych początkach? Czy minezingerzy zaśpiewają pieśń zwycięską czy też chmury nad tronem pogrążą królestwo w wiecznym mroku?
Czas rozpocząć bój o koronę, najwyższy czas zjednoczyć królestwo... (empik.com)
Времена великой раздробленности. Могущественное некогда королевство в сердце Европы распалось на княжества, которыми правят враждующие между собой Пясты. Много лет у Польши нет короля, а трон остается пустым.
На горизонте появляется надежда — скромный кантор Якуб Свинка узнает о проклятии и первым находит князя, который может его снять. Князь Старшей Польши Пшемысл II проводит время на турнирах и в поисках рыцарской славы.
На опустевший королевский трон падают алчные взгляды соседних правителей. В глуби лесов пробуждаются люди Старшей крови, а вместе с ними — столетиями забытые демоны. С гербов сходят звери, чтобы помочь своим властелинам в битве. Сеть интриг все теснее сплетается вокруг молодого князя.
Святые княжны, грешные князья и благородные рыцари. Какую роль отыграет род Заремба с его старательно скрываемым происхождением? Запоют ли миннезингеры победную песнь, или тучи над троном окутают королевство вечной тьмой?
Время начать бой за корону, самое время объединить королевство...
Доп. информация: Первая часть цикла "Odrodzone królestwo" / "Возрожденное королевство".
Other forum [Profile] [PM]
Display posts from previous:    
Reply to topic

The time now is: Today 10:56

All times are GMT + 3 HoursYou cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum